De voorrangsregels Frankrijk verschillen ook niet veel van de Nederlandse verkeersregels. Zo heeft bijvoorbeeld het verkeer van rechts voorrang op gelijkwaardige kruisingen. In Frankrijk wordt het naderen van een voorrangsweg aangegeven met een driehoekig wit bord met een rode rand met daaronder een bordje met de tekst: ‘Cédez le passage’. Dit betekent ‘Voorrang verlenen’. Op de wegen die een voorrangsweg naderen worden in Frankrijk geen haaientanden gebruikt zoals in Nederland. De haaientanden zijn in Frankrijk blokken of een dikke streep om aan te geven dat er voorrang verleend moet worden aan het verkeer op de kruisende weg. Vaak gaat dit samen met een rood stop bord langs de weg. Het laatste bord betekent overigens dat u verplicht bent om te stoppen en daadwerkelijk stil te staan alvorens u verder rijdt, ook als er geen verkeer nadert.

Voorrangsregels Frankrijk in de Bergen

Voorrangsregels Frankrijk-3 bergen

Deze foto is genomen bovenop de Mont Ventoux op een rustig moment. Echter ziet zijn er veel campers onder het verkeer op de berg.

In de bergen gelden iets andere voorrangsregels in Frankrijk dan op de overige wegen. De wegen in de bergen kunnen namelijk erg steil en smal zijn wat het soms lastig maakt om tegenliggers te passeren. Ook zijn niet alle bergwegen voorzien van vangrails waardoor je soms op luttele meters langs de afgrond rijdt. Op steile en smalle bergweggetjes heeft het stijgend verkeer voorrang op het dalend verkeer. Ook geldt hier dat het meest wendbare voertuig moet uitwijken voor een minder wendbaar voertuig. Een personenauto wijkt dus uit voor een grote vrachtwagen of camper.

Voorrangsregels Frankrijk rotondes

In principe geldt dat verkeer dat zich al op de rotonde bevind voorrang heeft op het verkeer dat de rotonde nadert. Voor het naderende verkeer wordt dit aangegeven door middel van een bord met de tekst: ‘Vous n’avez pas la priorité’. Ofwel naar het Nederlands vertaald: ‘U hebt geen voorrang’. Indien dit bord ontbreekt betekent dit dat het verkeer op de rotonde voorrang moet verlenen aan het naderende verkeer. Deze situatie komt u echt niet vaak tegen in Frankrijk, en zeker niet buiten de bebouwde kom. Het blauwe bord met de witte pijl op de rotonde geeft net als in Nederland de verplichte rij richting aan.

Voorrangsregels Frankrijk 1

Voorrangsregels Frankrijk zebrapadenVoorrangsregels Frankrijk-2 Zebrapad

Als u voor het eerst in Frankrijk rijdt zult u zich mogelijk afvragen of voetgangers voorrang hebben op zebrapaden. Net als in Nederland hebben voetgangers op het zebrapad voorrang. In de praktijk zullen de meeste Franse automobilisten pas stoppen als een voetganger zich op het zebrapad bevindt of er op stapt. Ook voor veel zebrapaden staat een bord met ‘Cédez le passage’ ofwel: ‘Voorrang verlenen’. Ondanks dat het soms lastig is om te stoppen voor voetgangers op het zebrapad, door bijvoorbeeld een ongeduldige automobilist op uw achterbumper, is het toch belangrijk om wel te stoppen voor een zebrapad. Voor het niet verlenen van voorrang in Frankrijk staat een boete van € 135,- tot € 750,- euro. Ook als u afslaat bij een stoplicht moet u opletten als er om de hoek een zebrapad ligt. Dit wordt in veel gevallen wel aangegeven door middel van een bord.

Overige voorrangsregels Frankrijk

Een uitzondering op de reguliere voorrangsregels Frankrijk is als er een tram in het spel komt. In Frankrijk dient een rijdende tram altijd aan rechts gepasseerd te worden, tenzij het niet anders kan of u zich op een eenrichtingsverkeer weg bevind. Een tram met in- en uitstappende passagiers mag niet gepasseerd worden met een motorvoertuig. Verder hebben trams ten alle tijden voorrang op het overige verkeer. Over het algemeen zult u trams alleen tegen komen in de grotere steden zoals Bordeaux, Straatsburg, Lyon en Marseille. Wanneer u deze steden met een motorvoertuig gaat bezoeken dan is het raadzaam om rekening te houden met trams.

Meer informatie over verkeersregels in Frankrijk is beschikbaar op de volgende pagina’s: