In Frankrijk gelden een aantal bijzondere verkeersregels ten opzicht van Nederland. Zo is het verplicht om 2 alcoholtesters in de auto te hebben terwijl het ontbreken ervan sinds 2013 niet meer beboet kan worden. Ook is het verboden om tijdens deelname aan het verkeer te bellen met een ‘oortje’ in, ook op de fiets. We zullen hieronder een aantal bijzondere verkeersregels Frankrijk toelichten.

Bijzondere verkeersregels Frankrijk navigatieapparatuur

Een van de bijzondere verkeersregels Frankrijk is dat het verboden is om navigatieapparatuur te bezitten en te gebruiken die locaties heeft opgeslagen van radarapparatuur en flitspalen. Het verbod op flitspaalsignalering geldt zowel voor een los navigatiesysteem, zoals een Tomtom of Garmin die op de voorruit geplakt wordt, als een telefoon met navigatiesoftware en een vast navigatiesysteem. Het is aan te raden om navigatiesoftware met flitspaalsignalering te verwijderen alvorens u door Frankrijk gaat reizen met de auto. Alleen het uitschakelen van de flitspaalsignalering functionaliteit is niet voldoende. Overigens is dit ook verboden in Duitsland, België en Zwitserland.

De boete bij overtreding van deze regel in Frankrijk kan oplopen tot € 1.500,- Euro.

Bijzondere verkeersregels Frankrijk bellen

In Frankrijk is het niet toegestaan om achter het stuur te telefoneren met een zogenaamd ‘oortje’. Dit geldt voor alle verkeersdeelnemers, dus ook fietsers. Het is in Frankrijk ook verboden om met de telefoon in de hand te bellen tijdens het rijden. Overtreding van deze regel kan fors bestraft worden. Het is in de auto wel toegestaan om met een carkit handsfree te bellen.

De boete bij het bellen met oortje in bedraagt € 135,- Euro en niet handsfree € 135,- tot € 750,- Euro.

Bijzondere verkeersregels Frankrijk voorrang

De verkeersregels Frankrijk met betrekking tot voorrangverlening zijn in principe gelijk aan die van Nederland, met enkele uitzonderingen. Zo kennen bepaalde delen van Frankrijk bergachtige landschappen met kleine weggetjes waar opkomende verkeer voorrang heeft op het dalende verkeer. Dit is iets wat we in Nederland natuurlijk niet kennen. Tevens is het zo dat het meest wendbare voertuig zich aan moet passen aan de verkeersituatie.

Een andere bijzondere verkeersregel in Frankrijk is dat op bepaalde rotondes het opkomende verkeer voorrang heeft op het verkeer dat zich al op de rotonde bevind. Dit is van toepassing als het bord met de volgende tekst ontbreekt bij het naderen van de rotonde: ‘Vous n’avez pas la priorité’ ofwel: ‘U hebt geen voorrang’. In dit geval dient een auto op de rotonde te stoppen om een naderende auto op te laten rijden.

De boete voor het niet verlenen van voorrang bedraagt € 135,- tot € 750,- Euro.

Bijzondere verkeersregels Frankrijk alcoholtesters

Een vrij bijzondere verkeersregel in Frankrijk is dat iedere bestuurder in het bezit moet zijn van 2 alcoholtesters in de auto. Zodoende is de bestuurder in de gelegenheid om zelf te testen of het is toegestaan om een auto te besturen. In Frankrijk wordt een alcohol promillage vanaf 0,5 promille ernstig bestraft. Los van het feit dat er gediscussieerd kan worden over de betrouwbaarheid van deze alcoholtesters is het op zich al vreemd dat overtreding van deze verkeersregel niet bestraft kan worden met een geld boete. Sinds 2013 is de geldboete voor het niet in het bezit hebben van alcoholtesters afgeschaft.

Bijzondere verkeersregels Frankrijk parkeren

In Frankrijk is het niet toegestaan om te parken voor postkantoren, politiebureaus, ziekenhuizen en langs stoepranden met rood-witte of rode tegels. Tevens mag u ook niet parkeren langs een gele rand aan de weg. Dubbel parkeren of parkeren bij een zebrapad kan zelfs leiden tot invordering van uw rijbewijs, dit gaat dan om gevaarlijk parkeren. Over het algemeen mag u de auto aan de rechterkant van de weg parkeren, mits anders is aangegeven. In een eenrichtingsweg mag u de auto ook aan de linkerkant van de weg parkeren.